IMSI, sperm örneklerinin “morfolojisini” daha iyi değerlendirmek için neredeyse 6000 kat daha güçlü bir mikroskop altında incelendiği ICSI tekniğinin bir modifikasyonudur.

Embriyolog, daha yüksek bir güçle, standart ICSI ile görünür olmayacak olan sperm kafasındaki küçük hataları tespit edebilir.

Henüz sperm enjeksiyonu gerektiren herkes için fayda sağlanamamış olmakla birlikte, tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları, tekrarlayan ICSI başarısızlıkları veya ciddi teratospermi (anormal sperm şekli) olanlar için önerilir.

Özünde, embriyologların ICSI için en uygun spermi seçmesine yardımcı olmak için bir seçim aracıdır.

Sperm sayısı veya motilitesi çok düşükse, ICSI için mevcut olan sperm sayısını sınırlarsa, IMSI sizin için uygun bir teknik olmayabilir.

Aşılama (inseminasyon) doğal yollarla hamilelik (gebelik) elde edilememiş hastalarda uygulanan yaygın bir yöntemdir.

Aşılama tedavisi kapsamında Kıbrıs‘taki tüp bebek merkezimizde özel ilaçlarla yumurtaların (1 veya 2 tanesinin) büyütülmesi ve uygun zamanda çatlatma iğnesi ile yumurtlamanın meydana gelmesi sağlanır.

 • Bu işlemi takiben 36. saatte sperm laboratuvarda hazırlanır.
 • Spermlerin en hızlıları seçilir ve rahim içerisine verilmesi ince bir kateter vasıtası ile sağlanır.
 • Aşılama narkoz gerektirmeyen basit bir yöntemdir. Aşılama tedavisinin başarı oranı %15-%20 civarındadır.

Tüp bebek tedavisinde kadınlarda olduğu gibi erkekten’de kaynaklanan sorunlar karşımıza çıkabilmektedir.

Spermlerde daha iyi sperm seçebilmek için hangi yöntemleri kullanmalıyız?

Bunların başında son dönemlerde oldukça popüler olan Mikroçip dediğimiz sistemi kullanabilmekteyiz.
Mikroçip dediğimiz bu yöntem spermlerin içerisinde ki DNA yapılarına göre sağlıklı sperm seçimi konusunda bize yardımcı olabilen bir yöntemdir.

Erkek faktörlerinde yani düşük veya hatta kötü kalitedeki sperm seçimde en iyi spermin seçimini bize sağlayabileceğini düşündüğümüz mikroçip yöntemini kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Bu sayede daha önce kötü embriyo kalitesi olan başarısız denemeleri olan hastalarımızda olumlu sonuçlar alabilmekteyiz.

Blastosist dediğimiz 5. güne gidiş oranlarımızda da oldukça yüksek sonuçlar alabilmekteyiz.

Yaklaşık 25 yıldır kullanılmakta olan embriyo dondurma ve çözme işlemleri ile geliştirilen son teknikler kullanılarak gittikçe artan gebelik oranları elde edilmektedir.

Eskiden kullanılan yavaş soğutma (slow freezing) tekniği yerine artık çok daha başarılı olan Vitrifikasyon (hızlı dondurma) tekniği kullanılmaktadır. Embriyolar kriyoprotektan maddeler sayesinde -196 derecede sıvı azot içerisinde uyku halinde saklanmaktadır.

Transfer zamanı gelince azottan çıkarılıp işlemlerin tersi uygulanarak çözülmekte ve transfere hazırlanmaktadır. Merkezimizde genellikle 3. ve 5. gün embriyoları dondurulmaktadır. Yapılan istatistiklere göre dondurulan embriyoların kalitesi ne kadar iyi olursa çözmede canlı olarak geri dönme oranları ve gebelik elde etme şansı o kadar yüksek olmaktadır.

Yumurta donasyonu (yumurta nakli) kendi yumurtası ile gebelik elde edilemeyecek ancak rahmi olan hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavide bir yumurta vericisinin (donör) yumurtaları kullanılmaktadır.

Yumurta Donasyonu (Yumurta Nakli)

Kimlere Yumurta Donasyonu Uygulanabilir?

 • Menopozdaki hastalar
 • Menopoza geçiş dönemindeki hastalar
 • Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalar
 • Daha önceki tüp bebek denemelerinde yumurta kalitesinin kötü olduğu saptanmış olgular
 • Tüp bebek denemesinde yumurta elde edilemeyen olgular
 • Yumurtalıkları ameliyat ile alınmış olgular
 • Kemoterapi ya da radyoterapi almış olan olgular
 • Genetik ya da kromozomal bir hastalığın taşıyıcısı olanlar yumurta donasyonuna adaydırlar ve bu tedavi ile yıllardır hayallerini kurdukları bebeklerine kavuşabilmektedir.
Sperm donasyonu, başka bir erkeğin spermlerinin yumurta dölleme işleminde kullanılmasıdır. Spermi olmayan, spermi kullanılmaya elverişli olmayan ya da hastalıklar nedeniyle spermin kullanımının sakıncalı olduğu hallerde başka birinin spermi kullanılabilmektedir. Sperm donasyonu ayrıca bekar kadınlarda da kullanılan bir yöntemdir.
Sperm Donasyonu tedavisi - sperm donasyonu - sperm donasyonu nedir - kıbrıs sperm donasyonu - sperm bankası - tüp bebek sperm donasyonu - gyno life - sperm donasyonu nedir - azospermi - erkek kısırlığı

Sperm Donasyonu hangi hastalara önerilmektedir?

 • Azospermi (Spermin olmaması)-micTESE ya da TESE’de sperm elde edilememesi
 • Spermin kalitesi nedeniyle tüp bebek tedavisinde kötü sonuçlar alınmış olunması
 • Erkeğin embryolarda çalışılamayacak bir genetik hastalığın taşıyıcısı olması
 • Erkeğin semenden temizlenemeyen bir viral hastalığa sahip olması
 • Spermde ciddi kromozomal anormalliğin saptanması
 • Erkeğin Rh+ olması ve bu nedenle kadının önceki gebeliğinde izoimmünizasyon saptanmış olması
 • Kadının bekar olması

Embriyo Donasyonu (Nakli) Nedir?

Bir çift çocuk sahibi olamıyorsa ve yapılan tetkiklerde, erkekte sperm, kadında ise yumurta olmadığı veya kullanılamayacak kadar kalitesiz olduğu tespit edilmiş ise bu çifte embriyo donasyonu yapılması tavsiye edilir.

Bu durumda sperm bankasından çiftin seçtiği bir sperm örneği tedarik edilir. Aynı zamanda da uygun bir kadın donörden yumurta alınır, daha sonra bu yumurtalarla spermler Kıbrıs’taki tüp bebek merkezimizde uygun yöntemlerle birleştirilir.

Bu embriyoların bir kısmı anne adayına transfer edilir, geri kalan embriyolar ise ailenin isteğine göre kullanılmak üzere dondurularak saklanır.

Bu yöntemle daha sonra doğacak olan çocuğun öz kardeş olması sağlanır.
Embriyo donasyonu için esas gerekli olan kadının rahminin sağlıklı olmasıdır.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

Adetin 3. gününde  yumurta hücrelerinin sayısının ve kalitesinin çoğaltılması amacıyla iğneler kullanılarak indüksiyona başlanır.
Bu iğneler anne adayının yaşına ve yumurta rezervlerinin durumuna göre değişken dozlarla uygulanır.

Kıbrıs’taki tüp bebek merkezimizde bu indüksiyon ortalama 8 ile 12 gün arasında değişebilir.

Yumurta hücreleri istenilen büyüklüğe ulaştığı zaman, çatlatma iğnesi yapılır ve 36 saat (1,5 gün) içerisinde merkezimizde yumurta toplanması planlanır.

Yumurta toplanması ile aynı zamanda baba adayından sperm alınır ve yumurtalar mikroenjeksiyonla (ICSI) döllenerek embriyo haline getirilir.

Transferden 12 gün sonra kanda ßHCG yapılarak hamilelik sonucu öğrenilir.

Yumurta toplama işlemi basit ve ağrısız bir işlemdir.

Bu işlem tüp bebek merkezimizde hafif bir anestezi altında yapılıp yaklaşık 15- 20 dk. kadar sürer.
Çiftler arzu ederlerse yumurta toplama işleminden sonra ülkelerine aynı gün dönebilir.
Tekrar transfer için 4 gün sonra tüp bebek merkezimize gelebilir ya da iş yoğunluklarına bağlı olarak ülkelerine dönmeyip transfere kadar Kıbrıs’ta lojman ya da otelde konaklayabilirler.

Kıbrıs‘taki tüp bebek merkezimizde Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemlerinde kişiye yönelik kişisel tedavi yaklaşımları esas alınmaktadır.

ICSI

Yumurtalar toplandıktan sonra seçilmiş olan en iyi spermlerle olgun yumurtalar (matür oositler) mikroenjeksiyon denilen yöntemle döllenirler. Bu işlemde spermler ufak bir pipet yardımı ile yumurtanın içerisine doğru yerleştirilirler. Bu yöntemle en yüksek döllenme oranına ulaşılır. Bu süreçten itibaren artık embryo oluşum basamakları takip edilmeye başlanır.

3 ile 5 günlük bir zaman sürecinden sonra embryolar anne rahmine nakledilirler.

Laboratuvar- Embryo Kültürü

İlerleyen günlerde embryoların bir kısmı yoluna devam eder, bir kısmının ise gelişimi durur. Devam eden embryolar günden güne morfoloji (şekil/görüntü) ve bölünmelerine göre sınıflandırılırlar. İyi kalitede embryoların transfer edilmelerine öncelik verilir. Bu şekilde başarı şansının artacağı düşünülür.

Transfer

Transfer işlemi en iyi embriyoların anne rahmine bir özel kanül (yumuşak boru) vasıtası ile konulmasıdır. Bu işlem ağrısız ve basit bir işlemdir. Anestezi/sedasyon gibi bir işleme gerek duyulmaz.

Kalan Embriyoların Vitrifikasyonu/Dondurulması

Embriyo transferinden sonra geride iyi kalite embryo kalmışsa bunların dondurulması önemlidir. Bu sayede çiftin başka çocuk istemi olduğunda ya da işlem başarısız olursa tekrar yumurta geliştirilip toplanmasına yani tüm işlemlerin sil baştan yapılmasına gerek kalmayacaktır.

Kısırlık (İnfertilite) Tedavisi

İnfertilite yani halk arasındaki ismi ile kısırlık belirli bir süre doğal yollarla çocuk sahibi olamamış kişilere verilen terimdir. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayıp doktora başvurmak için geçmesi gereken süre:

 • 35 yaşın altında olanlar için – 1 yıl
 • 35 yaşın üzerinde olanlar için – 6 ay

Kıbrıs’taki tüp bebek merkezimize başvuran kişiler infertilite (kısırlık) tedavisine karar verilmeden önce ayrıntılı bir şekilde değerlendirilirler. Bu değerlendirme sonucunda hasta için gerekli tedaviler belirlenir. Bu tedaviler yumurtlama takibi, aşılama ya da tüp bebek olabilmektedir.

Taşıyıcı annelik

Taşıyıcı annelik için ilk adım; bu işleme ihtiyaç duyan çiftin merkezimize başvurarak ön görüşme sonrası testlerin belirlenerek yapılmasıdır.

Sonrasında belirlenen biyolojik annenin ortalama 10-12 gün süren tedavisiyle hazırlık aşamasına geçilir. Yumurtaların hazırlığının tamamlanması ile yumurta toplama işlemi merkezimizde gerçekleştirilir. Aynı gün baba adayından alınan sperm laboratuvarda döllendirilir ve elde edilen embriyolar taşıyıcı anneye transfer edilir.

Bu yöntemle doğan bebekler kendi anne ve babasının genetiğini taşırlar.