Doğum Yeri ve Yılı :  1981, Lefkoşa
Üniversitesi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1998 / 2004
Uzmanlık Yılı ve Yeri : Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 2004-2009 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda yapmıştır.
Uzmanlık Tez: Aşırı aktif mesanesi olan kadınlarda periferik nöromodülasyonun etkinliğinin Doppler USG ve diğer ölçütlerle değerlendirilmesi.
Tüp Bebek Sertifikası:   Özel Memorial Şişli Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezi, 2013

2014 Haziran ayından  beri  Gyno Life Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp  Bebek Uzmanı
2010-2012   Özel Avrupa Şafak Hastanesi’nde Uzman  Hekim
2012-2014    İstanbul Memorial HastanesiTüp Bebek Ünitesi

Üye Olduğu Dernekler

 • Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE)
 • American Society for Reproductive Medicine  ( ASRM )
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ( TJOD )
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTD)

Yayınlarından bir kısmı

Oral presentasyonlar

 1. (2013) N. Dokuzeylül, M. Onal, M. Acet, M. Basar, S. Kahraman.  The role of paternal age on assisted reproduction outcome. Europan Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 07 – 10 July 2013, London

Poster Prezentasyonlar

 1. (2013) N. Dokuzeylul, M. Onal, M. Acet, S. Kahraman. Clomiphene citrate versus letrozole protocols in patients ≥ 40 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 2. (2013) N. Dokuzeylul, M. Onal, M. Acet, S. Kahraman. Mild stimulation versus antagonist protocols in patients ≥40 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 3. (2013) N. Dokuzeylul, M. Onal, M. Acet, S. Kahraman. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist versus antagonist protocols in patients≥ 43 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 4. (2013) N. Dokuzeylul, M. Onal, M. Acet, S. Kahraman. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist versus antagonist protocols in patients ≥40 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 5. (2013) N. Dokuzeylul, M. Onal, M. Acet, S. Kahraman. Clomiphene citrate versus letrozole protocols in patients ≥43 years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 6. (2013) N. Dokuzeylul, M. Onal, M. Acet, S. Kahraman. Mild stimulation versus antagonist protocol in patients ≥43years old undergoing intracytoplasmic sperm injection. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 7. (2013) S.G. Temel, F. Aybar, M. Onal, E. Gumuslu, C.G. Ekmekci, S. Kahraman. Possible association between cnvs in Xp in VCX3A gene and ovarian dysfunction. 69th Annual Meeting of the ASRM conjoint with the 21st Meeting of the International Federation of Fertility Societies (IFFS). Boston, Massachusetts, October 12-17, 2013
 8. (2013) M. Onal, D.N. Gungor, M. Acet, S. Kahraman. Pregnancy outcomes according to endometrial thickness in ovulation induction cycles with clomiphene citrate. Europan Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 07 – 10 July 2013, London

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. N. Dokuzeylül, M. Onal, M. Acet, M. Basar, S. Kahraman. The role of paternal age on assisted reproduction outcome. Europan Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 07 – 10 July 2013, London
 2. Onal,M. Tüp bebek gebeliklerinde ablasyo plasenta gelişiminde risk faktörleri. 12. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1-2 Eylül 2023
 3. Onal,M. Uterus septum rezeksiyonunun implantasyon oranlarina etkisi. 13. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi-Ağustos2023

 Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 1. Jinekolojik & Obstetrik Aciller ve Gebelikte Covid 19’a Yaklaşım 2020. 2.Bölüm: Dismenore.
 2. Adolesan Dönemden Menopoza Kadın ve Üreme Sağlığı 2022. Luteal Faz Yetmezliği
 3. Adolesan Dönemden Menopoza Kadın ve Üreme Sağlığı 2022. Polikistik Over Sendromu

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: Fresh vs Frozen Thawed Embryo Transfer. Onal M, Agar M, Gurbuz T. J Med Palliat Care 2022; 3(3): 165-168
 2. Comparison of different endometrial preparation protocols in frozen-thawed embryo transfer cycles in women with polycystic ovary syndrome. Onal M, Agar M, Kucukakca AS, Gurbuz T. Anatolian Curr Med J 2023; 5(1); 34-38

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Onal,M. Üreme Çağı Sonrası Kadın Sağlığı ve 30.Yıl Menopoz Kongresi-2022 İstanbul Menopoz sonrası kadınlarda cinsel doyumu etkileyen faktörler.
 2. TEZ

The effects of posterior tibial nerve stimulation on refractory overactive bladder syndrome and bladder circulation. Onal M, Ugurlucan FG, Yalcın O. Arch Gynecol Obstet. 2012 Dec; 286(6):1453-7

 Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TSRM(Turkish Society of Reproductive Medicine), TJOD(Türk Jinekolog ve Obstetrisyen Derneği), ESHRE(European Society of Human Reproduction and Embryology), KTTB(Kıbrıs Türk Tabipler Birliği), ÜTD(Üreme Tıbbı Derneği)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Randomized trial of graft materials in transobturator tape operation: biological versus synthetic. Ugurlucan FG, Erkan HA, Onal M, Yalcin O.Int Urogynecol J. 2013 Aug;24(8):1315-23. doi: 10.1007/s00192-012-2008-4. Epub 2012 Nov 27.
2. Comparison of complication rates after transvaginal ultrasound-guided oocyte pick-up procedures with respect to ovarian response. Gungor ND, Gurbuz T, Onal M. Clin Exp Reprod Med. 2022 Jun;49(2):142-148.

3. Comparison of the effects of electrical stimulation and posterior tibial nerve stimulation in the treatment of overactive bladder syndrome. Ugurlucan FG, Onal M, Aslan E, Erkan HA, Beji NK, Yalçın O. Gynecol Obstet Invest. 2013;75(1):46-52.
4. Impact of body mass index and vitamin D on serum AMH levels and antral follicle count in PCOS. N. Dokuzeylül Güngör, K. Güngör, N. Celik, M. Önal, A.A. Madenli.
Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023; 27 (1): 179-187
5. Surgical removal of FIGO Type 0 and 1 fibroids ameliorates the expression of endometrial proinflammatory transcription factors and receptivity modulator. Dokuzeylul GN, Onal M, Madenli AA, Agar M. Fertil Steril 2023 Mar;119(3):504-513. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.11.021. Epub 2022 Dec 5.
6. Follicular fluid redox balance and DNA damage vary with PCOS phenotype. Onal M, Agar M. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2023; 27 (12): 5583-5589

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 1. Comparison of Amniotic Fluid Oxidative Stress Index in IVF/ICSI Pregnancies and Spontaneous Natural Conception. Onal M, Agar M. Gynecol Reprod Health. 2022; 6(2): 1-4
 2. The effect of thyroid autoimmunity on early pregnancy serum β-hCG levels in spontaneous pregnancy. J.Controv Obstetr Gynecol Ped. 2023;1(2):41-45. Ağar M, Önal M, Küçükakça A
 3. Vitamin D Supplementation Improves Follicle Maturation By Regulating Oxidant/Antioxidant Balance in Women With PCOS. Agar M, Onal M. Gynecol Reprod Health. 2022; 6(3): 1-4
 4. Is Hashimoto Thyroiditis a Risk Factor in Male Infertility? Onal M, Agar M, Ersahin AA, Gungor K. J Exp Clin Med 2022; 39(4): 1056-1060
 5. Pivotal role of the number of transferred embryos in oocyte donation cycles: a retrospective cohort study. Journal of experimental and clinical medicine. Onal M, Gungor ND, Gurbuz T, Madenli AA. J Exp Clin Med2022; 39(3): 809-813
 6. The Effects of Sperm Parameters and Sperm DNA Damage on pregnancy outcomes of women undergoing intrauterine insemination. Onal M, Kavrut M, Gungor ND, Gurbuz T. J Exp Clin Med2022; 39(4): 985-988
 7. Evaluation of the relationship between insulin resistance and different phenotypes of polycystic ovary syndrome. J Med Palliat Care 2023;4(3):183-188. Ağar M, Önal M, Çalı Öztürk

 

 1. The relationship between prolactin level and inflammatory markersin womenwith polycystic ovary syndrome. Önal M, Çalı Öztürk H. J Controv Obstetr Gynecol Ped. 2023;1(4):80-84.
 2. Investigating the association between hyperprolactinemia and thyroid autoimmunity in women. Önal M, Çalı Öztürk H. J Controv Obstetr Gynecol Ped. 2023;1(4):99-103.